پیوندها
معرفی به دوستان
بازدید از این سایت را به دوستان خود توصیه کنید.
اهداف و برنامه ها
  1. تلاش برای جذب سرمايه های داخلي و خارجي جهت بازسازي بافت هاي فرسوده 
  2. دراولویت قرار دادن احیاء بافت فرسوده و ساماندهی مناطق حاشیه نشینی
  3. تلاش جدی در جهت رشد و ارتقاء، شاسته سالاری و رفاه کارکنان شهرداری
  4. اولویت بندی پروژه های عمرانی و زيباسازي تبریز با استفاده از نقطه نظرات کارشناسان زبده 
  5. تلاش براي بكارگيري نيروهاي کار آمد متعهد، متخصص از درون سازمان 
  6. كمك به NGO ها و تشکل های مردمی جهت اعتلای انديشه شورايي در شهر و پرورش نخبگان
  7. ساماندهي مشاغل مزاحم از مناطق مختلف شهر
  8. استفاده از انديشه دانشگاهيان و نخبگان در توسعه و آباداني شهر تبریز
  9. نهادینه کردن راهکار مناسب برای پاسخگو بودن شورا